สำนักหอสมุดให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมชมและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้

          นางสาวชัณษา สีแดง หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและให้การบรรยาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมชมและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมชมและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
  31 พฤษภาคม 2567, 16.40 น.