บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะทำงานสื่อสารองค์กรสำนักหอสมุด เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน ให้การต้อนรับและให้การบรรยาย พร้อมนำชมสถานที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อ กิจกรรมสัมพันธ์องค์กร และระบบเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพื่อนำไปบูรณาการให้เข้ากับการสื่อสารองค์กรของสำนักหอสมุด และนำแนวทางจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของนโยบายการสื่อสารองค์กร การผลิตสื่อผ่านช่องทางต่าง ๆ และกิจกรรมสัมพันธ์ภายในสำนักหอสมุด ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  30 พฤษภาคม 2567, 16.16 น.