พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          นางสาวประกายดาว ศรีโมรา บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ งานส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อการเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 จำนวน 106 ราย ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  15 พฤษภาคม 2567, 11.37 น.