ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลสนาม บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด หอประวัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั

แกลลอรี่

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลสนาม บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด หอประวัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั

ไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลสนาม บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด หอประวัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั
  12 กันยายน 2566, 15.42 น.