ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2567

แกลลอรี่

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2567
  08 กรกฎาคม 2566, 10.13 น.