จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักหอสมุด โครงการเปิดบริการพื้นที่อ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง จำนวน 2 คน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

แกลลอรี่

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักหอสมุด โครงการเปิดบริการพื้นที่อ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง จำนวน 2 คน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ไฟล์เอกสารแนบ

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักหอสมุด โครงการเปิดบริการพื้นที่อ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง จำนวน 2 คน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
  14 กุมภาพันธ์ 2566, 09.46 น.