ประกาศ เชิญชวนยื่นข้อเสนอการจ้างเหมาปฏิบัติงานอาคารสถานที่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศ เชิญชวนยื่นข้อเสนอการจ้างเหมาปฏิบัติงานอาคารสถานที่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
  09 มิถุนายน 2565, 09.09 น.