ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาแปลงรูปไมโครฟิล์มเป็นไฟล์ดิจิทัล จำนวน 72,000 ไฟล์ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาแปลงรูปไมโครฟิล์มเป็นไฟล์ดิจิทัล จำนวน 72,000 ไฟล์ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) คือ นางสาวรัตนาภร  เหล่าลิ้ม โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

แกลลอรี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาแปลงรูปไมโครฟิล์มเป็นไฟล์ดิจิทัล จำนวน 72,000 ไฟล์ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาแปลงรูปไมโครฟิล์มเป็นไฟล์ดิจิทัล จำนวน 72,000 ไฟล์ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
  23 กุมภาพันธ์ 2565, 13.40 น.