ประกาศสำนักหอสมุด เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอการจ้างเหมาแปลงรูปไมโครฟิล์มเป็นไฟล์ดิจิทัล จำนวน 72,000 ไฟล์ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศ สำนักหอสมุด เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอการจ้างเหมาแปลงรูปไมโครฟิล์มเป็นไฟล์ดิจิทัล จำนวน 72,000 ไฟล์ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

แกลลอรี่

ประกาศสำนักหอสมุด เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอการจ้างเหมาแปลงรูปไมโครฟิล์มเป็นไฟล์ดิจิทัล จำนวน 72,000 ไฟล์ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศสำนักหอสมุด เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอการจ้างเหมาแปลงรูปไมโครฟิล์มเป็นไฟล์ดิจิทัล จำนวน 72,000 ไฟล์ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
  07 กุมภาพันธ์ 2565, 10.02 น.