ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แกลลอรี่

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 มกราคม 2565, 13.09 น.