ประกาศจัดซื้อจอแสดงผลเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศจัดซื้อจอแสดงผลเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 มกราคม 2565, 11.59 น.