ประกาศจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมแผ่นกรอง จำนวน 50เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมแผ่นกรอง จำนวน 50เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ธันวาคม 2564, 10.14 น.