(ร่าง) ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมแผ่นกรอง จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ

(ร่าง) ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมแผ่นกรอง จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ธันวาคม 2564, 10.11 น.