ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมแผ่นกรอง จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมแผ่นกรอง จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ธันวาคม 2564, 10.05 น.