ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประโยชน์การใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แกลลอรี่

ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประโยชน์การใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประโยชน์การใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 มิถุนายน 2567, 07.07 น.