เชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้คลังสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUDC)

          เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ "คลังสารสนเทศดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUDC) Chiang Mai University Digital Collections"

           พร้อมลุ้นรับของรางวัล วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ได้ที่ https://cmu.to/BEo8i

หมายเหตุ: ผู้โชคดีรับของรางวัล ณ ชั้น 1 งานบริการยืม-คืน สำนักหอสมุด ในวันและเวลาราชการ

แกลลอรี่

เชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้คลังสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUDC)
  30 เมษายน 2567, 16.08 น.