ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เดือนเมษายน 2567

             ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เวลา 9.00 - 15.30 น. ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด
  • วันที่ 18 -19 เมษายน 2567
  • วันที่ 23 - 24 เมษายน 2567

แกลลอรี่

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เดือนเมษายน 2567
  02 เมษายน 2567, 10.27 น.