นางอรพรรณ การคนซื่อ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 

          สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดีกับ นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566  ได้รับรางวัล "เข็ม ปขมท.ทองคำ"

         โดยจะมีพิธีมอบรางวัล “เข็มทองคำ” พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกลลอรี่

นางอรพรรณ การคนซื่อ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 
  01 เมษายน 2567, 10.47 น.