ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 12 - 16 เมษายน 2567

         ห้องสมุดปิดให้บริการ
วันที่ 12 เมษายน 2567          วันหยุดกรณีพิเศษตามมติ ครม.
วันที่ 13 - 15 เมษายน 2567  เนื่องในวันสงกรานต์
วันที่ 16 เมษายน 2567          หยุดชดเชยวันสงกรานต์

แกลลอรี่

ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 12 - 16 เมษายน 2567
  29 มีนาคม 2567, 10.29 น.