ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566

         สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ขอเชิญบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ คุณครูบรรณารักษ์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566" หัวข้อ "Ignite Library : จากห้องสมุดสู่จุดเชื่อมโลก" ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ผู้สนใจลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 500 บาท ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้ที่ https://cmu.to/eqpqO

โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเกียรติบัตรรูปแบบออนไลน์

กิจกรรมประกอบด้วย

  • การบรรยายและ Workshop เรื่อง "การสร้าง Digital content/ Content Maketing ในการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด"
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์/ ส่งเสริมการรับรู้บริการของห้องสมุด Social Media/ การสร้าง Content / Tiktok
  • การศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติมผ่านทาง http://m.me/ChiangmaiLibraryclub

แกลลอรี่

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566
  20 มีนาคม 2567, 13.08 น.