ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ได้จัดการอบรม Library Class เดือนกรกฎาคม 2564

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จัดการอบรม Library Class เดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้
1. UpToDate Advanced
2. Turnitin
3. Embase
4. ClinicalKey
5. EndNote 20
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนบุคคลภายนอกผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนอบรม ได้ที่ https://cmu.to/IZQxd

แกลลอรี่

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ได้จัดการอบรม Library Class เดือนกรกฎาคม 2564
  16 กรกฎาคม 2564, 11.39 น.