เชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล Oxford English Dictionary Online พจนานุกรมภาษาอังกฤษออนไลน์

           สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าใช้งานฐานข้อมูล Oxford English Dictionary Online
ฐานข้อมูลพจนานุกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ของสำนักพิมพ์ Oxford  รวบรวมคำศัพท์กว่า 600,000 คำ ให้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษ ประวัติหรือที่มาของคำ และวิธีการออกเสียง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมคำคมกว่า 3 ล้านคำคมจากวรรณกรรมคลาสสิคและวารสารเฉพาะทาง รวมถึงบทภาพยนตร์ และหนังสือทำอาหาร 

         สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล Oxford English Dictionary Online ทดลองเข้าใช้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ที่ https://www.oed.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-Mail: cmulibref@cmu.ac.th

แกลลอรี่

เชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล Oxford English Dictionary Online พจนานุกรมภาษาอังกฤษออนไลน์
  02 กรกฎาคม 2564, 09.44 น.