สำนักหอสมุดงดรับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ (ที่ใช้แล้ว)

สำนักหอสมุดงดรับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ (ที่ใช้แล้ว) ทุกประเภท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดงดรับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ (ที่ใช้แล้ว)
  01 กรกฎาคม 2564, 10.35 น.