CMU Library Training เดือนมีนาคม 2566

         สำนักหอสมุดจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) ประจำเดือนมีนาคม 2566

ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ลงทะเบียนได้ที่ http://cmu.to/cmultraining อบรมพร้อมทำแบบประเมินหลังการอบรม รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักหอสมุด

หมายเหตุ: สำหรับในบางโปรแกรมขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากต้องใช้อีเมลมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้งาน

แกลลอรี่

CMU Library Training เดือนมีนาคม 2566
  02 มีนาคม 2566, 14.46 น.