เชิญชวนร่วมกิจกรรม “กล่อง BOX บุญ เพื่อคนพิการ”

         สำนักหอสมุดเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งมอบ กล่อง/ซองกระดาษ ไม่ใช้แล้ว ในแคมเปญ ของไปรษณีย์ reBOX “กล่อง BOX บุญ เพื่อคนพิการ” กล่องรับที่สัมผัสได้ เพื่อรีไซเคิลเป็นกล่องใหม่ สร้างประโยชน์ให้คนพิการ

         เปิดรับกล่อง/ซอง ณ จุดรับบริจาค ชั้น 1 สำนักหอสมุด  ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566       

แกลลอรี่

เชิญชวนร่วมกิจกรรม “กล่อง BOX บุญ เพื่อคนพิการ”
  02 มีนาคม 2566, 13.57 น.