ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 27

         ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 27
โปรดเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 27
  31 ตุลาคม 2565, 11.35 น.