ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565

         ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ ช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2565

ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

แกลลอรี่

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
  27 ตุลาคม 2565, 15.11 น.