แจ้งการชำระหนี้สินและคืนหนังสือ สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

          นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 โปรดชำระหนี้สินและคืนหนังสือ ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

กรณีตรวจสอบพบว่ามีหนี้สินนักศึกษาจะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้สำเร็จการศึกษา

แกลลอรี่

แจ้งการชำระหนี้สินและคืนหนังสือ สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
  27 ตุลาคม 2565, 14.39 น.