ขอเชิญชวนร่วมนิทรรศการภาพถ่าย “ธ สถิตในดวงใจ ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั่วนิจนิรันดร์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

         สำนักหอสมุดขอเชิญชวนร่วมนิทรรศการภาพถ่าย “ธ สถิตในดวงใจ ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั่วนิจนิรันดร์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่

ขอเชิญชวนร่วมนิทรรศการภาพถ่าย “ธ สถิตในดวงใจ ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั่วนิจนิรันดร์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  12 ตุลาคม 2565, 15.17 น.