บริการชำระเงินค่าปรับหนังสือผ่านทางออนไลน์

          สำนักหอสมุดได้พัฒนาระบบการชำระเงิน ที่ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการในปัจจุบัน โดยนำระบบ E-Payment (Electronic Payment System) มาให้บริการ
          โดยผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าปรับโดยการสแกน QR Code ผ่านทาง Mobile Banking หรือชำระด้วยเงินสด ผ่านทางเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน สำนักหอสมุด ซึ่งสามารถรับใบเสร็จการชำระค่าปรับ ผ่านระบบ E-Mail เพื่อลดการใช้กระดาษ หรือ "PAPERLESS"

แกลลอรี่

บริการชำระเงินค่าปรับหนังสือผ่านทางออนไลน์
  07 กันยายน 2565, 13.31 น.