ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว วันที่ 9 กันยายน 2565

         ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว และงดให้บริการนำส่งเอกสาร (D.D.) ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาวันวิชาการบุคลากรสายสนับสนุนคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 และร่วมพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565

แกลลอรี่

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว วันที่ 9 กันยายน 2565
  07 กันยายน 2565, 12.05 น.