เปิดพื้นที่นั่งอ่านเพิ่มเติม ชั้น 3 สำนักหอสมุด

          สำนักหอสมุดเปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน ชั้น 3 สำนักหอสมุด

แกลลอรี่

เปิดพื้นที่นั่งอ่านเพิ่มเติม ชั้น 3 สำนักหอสมุด
  01 กันยายน 2565, 16.33 น.