ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการงดจองโต๊ะนั่งอ่านหนังสือ

         สำนักหอสมุดขอความร่วมมือผู้ใช้บริการห้ามวางสิ่งของหรือของมีค่า เพื่อจองโต๊ะนั่งอ่านหนังสือ โดยไม่มีคนอยู่ที่โต๊ะ

สำนักหอสมุดขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ใช้บริการท่านอื่นได้ใช้บริการและจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีสิ่งของที่วางทิ้งไว้หายไป

แกลลอรี่

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการงดจองโต๊ะนั่งอ่านหนังสือ
  01 กันยายน 2565, 16.28 น.