ห้องสมุดขยายกำหนดคืนหนังสือ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

         ห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ ขยายกำหนดคืนหนังสือให้ผู้ใช้บริการทุกประเภท จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 และงดเว้นค่าปรับ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
         สำหรับผู้ต้องการส่งคืนหนังสือสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ https://cmu.to/returnbook

แกลลอรี่

ห้องสมุดขยายกำหนดคืนหนังสือ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 
  11 มิถุนายน 2564, 09.41 น.