เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานสื่อดิจิทัล : มาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการสร้าง/ จัดการเอกสารดิจิทัลและ Digital Preservation

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรฐานสื่อดิจิทัล : มาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการสร้าง/ จัดการเอกสารดิจิทัลและ Digital Preservation" ในวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ Facebook Live : LibraryCMU
ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/9wMo3

แกลลอรี่

เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานสื่อดิจิทัล : มาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการสร้าง/ จัดการเอกสารดิจิทัลและ Digital Preservation
  07 มิถุนายน 2564, 13.22 น.