เชิญรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นานาสาระบริการห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้

         สำนักหอสมุดจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นานาสาระบริการห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยากรโดย ทีมบรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/200722

แกลลอรี่

เชิญรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นานาสาระบริการห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้
  18 กรกฎาคม 2565, 14.52 น.