ห้องสมุดปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2565

         ห้องสมุดปิดให้บริการ 

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันเข้าพรรษา

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดกรณีพิเศษ

แกลลอรี่

ห้องสมุดปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2565
  12 กรกฎาคม 2565, 13.52 น.