เชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง Digital Services by CMU Library: Now & Next Move 

          สำนักหอสมุดขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง Digital Services by CMU Library: Now & Next Move  เนื่องในโอกาสงานเฉลิมฉลองสำนักหอสมุด “ทศวรรษที่ 7 สำนักหอสมุด ก้าวสู่บริการดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด” (The 7th Decade of CMU Library, Toward the Inclusive Digital Services) ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด และระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom ที่ https://cmu.to/umIqA หรือ ID: 944 7424 3659

         โดยนำเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมด้านบริการและการบริหารจัดการองค์กรของสำนักหอสมุด เช่น 
- ระบบ CMUL Self-Check เป็นระบบยืม-คืนหนังสือแบบอัตโนมัติที่สำนักหอสมุดได้พัฒนาขึ้นเอง 
- ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการห้องสมุดแบบอัตโนมัติ 
- ระบบลงทะเบียนบัตรห้องสมุดแบบอัตโนมัติ (Self-Activation) 
- ระบบจะรับชำระเงินแบบอัตโนมัติผ่าน CMUL e-Payment เป็นต้น

วิทยากรโดย 
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
นางสาวชัณษา สีแดง หัวหน้างานบริการสารสนเทศ
นางสาวกุลประวีณ์ พรมอารีย์ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

แกลลอรี่

เชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง Digital Services by CMU Library: Now & Next Move 
  11 กรกฎาคม 2565, 14.04 น.