โปรดส่งคืนหนังสือและชำระค่าปรับ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

         นักศึกษาที่มีหนังสือค้างส่งและค้างชำระค่าปรับจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา โปรดส่งคืนหนังสือและชำระค่าปรับ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.

         นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมยืมนาน โปรดส่งคืนหนังสือภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น

แกลลอรี่

โปรดส่งคืนหนังสือและชำระค่าปรับ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  30 มิถุนายน 2565, 09.33 น.