สำนักหอสมุดปรับเวลาเปิดให้บริการ

          สำนักหอสมุดปรับเวลาเปิดให้บริการ เริ่มวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565

  • วันจันทร์ - ศุกร์        เวลา 8.00 - 21.00 น.
  • วันเสาร์ - อาทิตย์     เวลา 10.00 - 18.00 น.
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดให้บริการ

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดปรับเวลาเปิดให้บริการ
  17 มิถุนายน 2565, 15.51 น.