เชิญชวนบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         สำนักหอสมุดขอเชิญชวนบริจาคเงินสมทบ “กองทุนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค

โดย 2 ขั้นตอน ดังนี้

(1) สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ชื่อบัญชี “สำนักหอสมุด มช.” เลขที่บัญชี 667-301040-6

(2) กรอกแบบฟอร์มเพื่อสำนักหอสมุดจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปทาง e-mail ของท่าน ได้ที่ https://cmu.to/recopen

แกลลอรี่

เชิญชวนบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  10 มิถุนายน 2565, 14.28 น.