ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด ลุ้นรับของที่ระลึก

         สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้ที่ https://forms.gle/PitzK8rGhEhJQTKg9 พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก

แกลลอรี่

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด ลุ้นรับของที่ระลึก
  09 มิถุนายน 2565, 08.28 น.