วิธีการเข้าใช้บริการสำนักหอสมุด

    วิธีการเข้าใช้บริการสำนักหอสมุด

1. ประเภทอาจารย์/ บุคลากร/ นักศึกษา มช.*

  • สแกน QR ผ่าน CMU MOBILE หรือ
  • ทาบบัตรนักศึกษา/ บัตรสมาชิก ที่ประตู Access


2. ประเภทสมาชิกสมทบ*

  • ทาบบัตรสมาชิกที่ประตู Access

*พบปัญหาในการเข้าใช้บริการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

 

3. ประเภทบุคคลภายนอก/ ผู้ใช้บริการทั่วไป

  • กรอกแบบฟอร์มเข้าใช้บริการห้องสมุด ณ เครื่องคอมพิวเตอร์จุดให้บริการ รับสลิปเพื่อสแกน QR Code ค่าเข้าใช้บริการ 20 บาท/วัน (สามารถเลือกชำระด้วยเงินสด หรือ e payment)

แกลลอรี่

วิธีการเข้าใช้บริการสำนักหอสมุด
  01 มิถุนายน 2565, 14.46 น.