ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง COVID-19 Research: From Scientific Community Perspective

         สำนักหอสมุดเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง COVID-19 Research: From Scientific Community Perspective

จัดโดยสำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 - 11.40 น.

         ผู้สนใจลงทะเบียน ได้ที่ https://zoom.us/meeting/register/tJMkdOiuqTsjGdYKs95-X95BxHULJ9J0qBR9

แกลลอรี่

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง COVID-19 Research: From Scientific Community Perspective
  25 พฤษภาคม 2565, 13.58 น.