เชิญเข้าร่วมอบรมสนับสนุนการวิจัยเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และการสืบค้นสิทธิบัตรเบื้องต้น

         ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และการสืบค้นสิทธิบัตรเบื้องต้น วิทยากรโดย ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://cmu.to/0522

แกลลอรี่

เชิญเข้าร่วมอบรมสนับสนุนการวิจัยเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และการสืบค้นสิทธิบัตรเบื้องต้น
  18 พฤษภาคม 2565, 16.36 น.