ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจปิดให้บริการชั่วคราว วันที่ 24 - 27 เมษายน 2565

          ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ ปิดให้บริการชั่วคราวและงดให้บริการ Document Delivery (D.D.) ระหว่างวันที่ 24 - 27 เมษายน 2565 เนื่องจากบุคลากรเข้าโครงการสัมมนาทางวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ

แกลลอรี่

ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจปิดให้บริการชั่วคราว วันที่ 24 - 27 เมษายน 2565
  21 เมษายน 2565, 11.26 น.