บุคลากรสำนักหอสมุดยืนยันผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลเป็นลบ (ครั้งที่ 2)

          บุคลากรและพนักงานทำความสะอาด สำนักหอสมุด ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 โดย ATK ด้วยตัวเอง ผลเป็นลบทุกคน

ปลอดภัย I มั่นใจ I ในการให้บริการ

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดยืนยันผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลเป็นลบ (ครั้งที่ 2)
  14 มกราคม 2565, 15.07 น.