บุคลากรสำนักหอสมุดยืนยันผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลเป็นลบ

          บุคลากรสำนักหอสมุด ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดย ATK ด้วยตัวเอง ผลเป็นลบทุกคน

ปลอดภัย มั่นใจ ในการให้บริการ

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดยืนยันผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลเป็นลบ
  07 มกราคม 2565, 13.49 น.