บรรณารักษ์สำนักหอสมุดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับ 2 รางวัล จากคณะเทคนิคการแพทย์

          สำนักหอสมุด ขอแสดงความยินดีกับ นางทิพวรรณ สุขรวย หัวหน้างานห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับ 2 รางวัล จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2564 รางวัลการให้บริการหรือปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความประทับใจ

2. รางวัลบุคลากรที่สร้างผลงานเด่นจนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอกคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2564

แกลลอรี่

บรรณารักษ์สำนักหอสมุดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับ 2 รางวัล จากคณะเทคนิคการแพทย์
  07 มกราคม 2565, 13.43 น.