เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม CMU Library Training เดือนธันวาคม 2564

         สำนักหอสมุดจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) ประจำเดือนธันวาคม 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ดังนี้

  • อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

10.00-11.00 น. CMUL OPAC

14.00-15.30 น. Information Seeking

  • อังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

10.00-11.30 น. GUIDE TO GETTING PUBLISHED

13.30-15.30 น. ENDNOTE PROGRAM

  • อังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

10.00-11.30 น. เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ

14.00-15.30 น. เทคนิคการสืบค้น google แบบมืออาชีพ

  • อังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

10.00-11.00 น. Turnitin for students

14.00-15.00 น. Turnitin for instructorsลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/cmultraining


หมายเหตุ: สำหรับในบางโปรแกรมขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากต้องใช้อีเมลมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้งาน

แกลลอรี่

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม CMU Library Training เดือนธันวาคม 2564
  23 พฤศจิกายน 2564, 15.39 น.